Det har hänt en helt förfärligt sorglig sak. Inte just här i Berlin, men den påverkar här. En alldeles för ung person har ryckts bort – en olycka på en annan kontinent. I Tyskland och Berlin finns dock många som saknar och sörjer i dag.
Jag med.
Det känns bara alldeles för märkligt att jobba, träffa folk, intervjua i dag. Det kunde ha varit hon.
Det kunde har varit någon annan som råkade ut för olyckan.